Sertifiseringskurs for soppkontrollører + tur for snartsakkyndige og aktive

Soppkurv med traktkantareller

Praktisk info

Dato: 11.08.22

Tidspunkt: 17:30 - 20:00

Adresse: 5F54+HJ Lillehammer, Norway

Forening: Lillehammer sopp- og nyttevekstforening

Region: Innlandet

Pris fra: Gratis

Arrangementet er stengt for påmelding

Praksis i felt for soppkontrollører, snartsakkyndige og aktive, del 2

Kurs for sertifisering av soppsakkyndige sørger for at alle soppkontrollører har oppdatert og enhetlig kunnskap om artene på normlisten og vedtatte rutiner knyttet til gjennomføring av soppkontroll.

Kurset er todelt, 3 timer teori og 5 timer feltarbeid. Teoridelen ble gjennomført på nett våren 2022, mens feltarbeiddelen gjennomføres 4. og 11. august ute i skogen. Feltarbeidet vil bestå av bestemmelsesrutiner, rutiner på soppkontroll, samt praktisk erfaring med artene på normlisten.

MÅL FOR KURSET

• Sikre at kandidaten kan retningslinjene for gjennomføring av soppkontroll i regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund
• Sikre at kandidaten har full kunnskap om artene på gjeldende normliste
• Gi kandidaten praktisk erfaring i felt med normlisteartene og bestemmelse av disse

HVEM PASSER KURSET FOR?

Soppkontrollører som må gjennomgå sertifiseringskurset, snartsakkyndige samt andre aktive i foreningen er velkomne til å delta.