Kartleggingstur på Biri

Rosenkjuke NT, Lillehammer sopp- og nyttevekstforening

Praktisk info

Fra: 19.09.20 10:00

Til: 19.09.20 17:00

Adresse: Eriksrudvegen, Gjøvik, Norge

Forening: Lillehammer sopp- og nyttevekstforening

Region: Innlandet

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Antall plasser: 15

Antall plasser igjen: 14

Påmelding

Vi kartlegger sopp i et rikt og interessant område

Vi går på tur sammen med Innlandet Botaniske Forening for å kartlegge sopp rundt Eriksrud Naturreservat. Dette er ikke en matsopptur, men en tur hvor vi kartlegger arter og har fokus på biomangfold (hvis vi finner matsopp er det naturligvis lov å ta med seg).

Området består både av edelløvskog og barskog, et artsrikt område med kalkrik berggrunn, og vi håper å få kartlagt mye spennende, særlig mykorrhizasopp, men også vedboende.

Turen krever at du har turerfaring og er i noenlunde god form, da deler av området er bratt og vanskelig tilgjengelig.

Ta med utstyr til kartlegging, artsbøker, mat og drikke. Praktisk informasjon om parkering kommer senere.

Om smittevern

  • Vi krever obligatorisk påmelding med navn, epost og telefonnummer
  • Personer som ikke er påmeldt kan avvises
  • Er man syk, i karantene eller isolasjon så holder man seg hjemme
  • Vi holder minst en meters avstand (unntak for personer i samme husholdning)
  • Vi deler ikke på utstyr eller lukter / smaker på sopp som andre har plukket

Når alle praktiserer de samme reglene får vi trygge og fine arrangementer, der sopplevelsen kan være i sentrum 🙂